Припреме за полагање пријемног испита за упис у рачунарско одељење

Линеарне једначине

Пропорционалност величина

Линеарне неједначине

Планиметрија

Разни задаци са пријемних испита 1

Разни задаци са пријемних испита 2

Разни задаци са пријемних испита 3

Разни задаци са пријемних испита 4

Разни задаци са пријемних испита 5

Разни задаци са пријемних испита 6

Advertisements
%d bloggers like this: